Rozpoczęliśmy roboty ziemne polegające na usunięciu humusu i wyrównaniu terenu.
Grunt wzmacniamy 8 metrowymi betonowymi palami.