Kontynuacja robót ziemnych
– przygotowania pod fundamentowanie